אחד על אחד עם מנהל רשות המיסים בישראל

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד:
מנהל רשות המיסים בישראל. כיהן בעבר גם כממלא מקום מנכ"ל משרד האוצר. מונה לממונה על השכר במשרד האוצר בפברואר 2017 ושימש בתפקיד במשך כשנה. במסגרת זו חתם על הסכמים קיבוציים לשיפור שכר עובדי המגזר הציבורי ולחידוד הדגש על הגדלת הפיריון וצמצום הפערים. יעקב קידם הטמעת טכנולוגיות במגזר הציבורי באמצעות חתימת הסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות, וחתם ועל הסתדרות המורים, שהעלה את שכר הבסיס של מורים מתחילים. הוא קידם את הרפורמה בחברת החשמל בהיבטי יחסי העבודה וקידם תוכנית אסטרטגית לשיפור השירות בבתי המשפט. במרץ 2018 מונה למנהל רשות המיסים בישראל. במהלך כהונתו נדרשה רשות המיסים להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה בישראל: ירידה בהכנסות ממסים ומתן תמיכות לעסקים שנפגעו. באוקטובר 2020 מונה, בנוסף לתפקידו כמנהל רשות המיסים, לממלא מקום מנכ"ל משרד האוצר, בעקבות ההתפטרות של קרן טרנר אייל. הוא כיהן בתפקיד זה עד חודש ינואר 2021.