השינויים שחייבים להכיר בשיטת החישוב של היטלי השבחה

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד: http://nbogin.co.il/
אגרונומית; שמאית מקרקעין; MBA, מנהל עסקים; משפטנית. מהם המהלכים המרכזיים שנעשו לאחרונה ויובילו להתחזקות החברה בשנים הקרובות? העמקת המעורבות בתחום ההתחדשות העירונית, המשרד מלווה עשרות פרויקטים בהיקף מצטבר של אלפי יח"ד, מעורבות עמוקה בהליכי המו"מ שבין התנועה הקיבוצית לבין המדינה בנושא הסדרת הקרקעות בקבוצים, המשרד מלווה עשרות קבוצים בהליכי "שיוך דירות", יצירת תקדימים והלכות בתחום פיצויי הפקעה, המשרד מייצג עשרות לקוחות בעלי נכסים מופקעים במו"מ מול הרשויות, יצירת תקדימים והלכות בתחום היטל ההשבחה ותשלומים לרמ"י, המשרד מייצג עשרות לקוחות בהליכי השגה וערר. מהן המלצותיך למנהל בתחילת דרכו? לחלום הכי רחוק והכי גבוה, להאמין בעצמו ובדרך, התמדה ונחישות, הקפדה על יושרה והגינות, לראות קדימה, אומץ ותעוזה יחד עם שיקול דעת, אופטימיות, להיות חיובי, " לפזר טוב", זה יחזור בענק.