שיקולי ועדת האשראי באישור פרויקט יזמי

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד: http://www.fnx.co.il
לדברי גלית טפר, מנהלת תחום ליווי פרויקטים וערבויות בפניקס "בהתאם לאסטרטגיה, ממשיכה הפניקס להרחיב את הפעילות בשוק הנדל"ן ובעולם הערבויות ופוליסות חוק המכר, ומעניקה גב פיננסי איתן למיזם המשותף". אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי, מוביל את הפרויקט מטעם מור, וזאת במסגרת גיוון ההשקעות של בית ההשקעות.