ראיון עם שר הבינוי והשיכון - זאב אלקין

הירשם עכשיו

לצפייה בכל תכני האתר המקצועיים
שם המרצה: תפקיד:
שר הבינוי והשיכון, שר ירושלים ומורשת, השר המקשר בין הממשלה לכנסת וחבר הכנסת בהפסקת חברות ממפלגת תקווה חדשה. קודם לכן כיהן כחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד והיה מטעמה שר העלייה והקליטה, שר להגנת הסביבה, שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ושר משאבי המים, יושב ראש הקואליציה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון. אלקין קידם תוכנית לקידום דירות לפי מחיר מטרה. ב-1 באוגוסט 2021 יזם ביחד עם השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' תוכנית להוספת כ-15 אלף היתרי עבודה לפלסטינים בישראל.